Skip to Main Content

Sök

Distributionsplan

Här hittar du datum för planerade omgångar inom Equalis kvalitetssäkringsprogram. Omgången öppnar sammanfaller i förekommande fall med utskicksdatum för provmaterialförsändelser. I undantagsfall skickas provmaterial ut i förväg för flera omgångar. Datum för utskick meddelas då anmälda deltagare per e-post.

Vissa kvalitetssäkringsprogram distribueras i samarbete med DEKS, ECAT Foundation, Global HPV LabNet eller Labquality, i filtret till vänster kan du vid behov välja arrangör.

Ändringar kan förekomma och indikeras då med en pennsymbol i tabellen. Jämför därför gärna aktuellt uppdateringsdatum nedan med ditt nedladdningsdatum om du laddat ner din personliga distributionsplan. Information om ändringar för när en omgång öppnar skickas även per e-post till anmälda deltagare i berörda program.

Kalendern uppdaterades: 2023-05-22

Tbl Utskick

MånadArt.nr.KvalitetssäkringsprogramOmgångOmgången öppnarSista analysdagSista svarsdagÖvrig information
April386Hemoglobinopatier2023:012023-04-172023-04-262023-06-12
April588Celler i body fluid2023:02DEKS
April514Ammoniumjon2023:01Labquality
Maj25Läkemedel2023:022023-05-082023-05-242023-05-24
Maj5009Urologisk patologi (282)2023:012023-05-102023-06-092023-06-09Testistumörer
Maj20Missbruksanalyser, screening2023:022023-05-152023-05-262023-06-02
Maj22Missbruksanalyser, verifiering2023:022023-05-152023-05-262023-06-02
Maj103Koagulation2023:052023-05-222023-05-262023-05-29
Maj306Prokalcitonin2023:022023-05-222023-05-262023-05-29
Maj102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2023:052023-05-222023-05-262023-05-29
Maj13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2023:052023-05-232023-05-302023-05-31
Maj270Lipider, Hemoglobin och Glukos i blod2023:022023-05-232023-05-262023-05-30Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Maj8Albumin i urin, låg nivå2023:032023-05-292023-06-032023-06-06
Maj458ROTEM/TEG2023:022023-05-292023-06-202023-06-20
Maj140Apolipoprotein2023:032023-05-302023-06-022023-06-06
Maj26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2023:042023-05-302023-05-312023-06-06Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Maj104Hjärtmarkörer2023:032023-05-302023-05-312023-06-06Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Maj179Prostataspecifikt antigen2023:032023-05-302023-06-012023-06-07
Maj571Snabbdiagnostik av SARS-CoV-2, antigen2023:022023-05-302023-06-062023-06-08
Maj12Hemoglobin A1c2023:062023-05-312023-06-072023-06-08
Maj16Homocystein2023:02DEKS
Maj116Metylmalonat2023:02DEKS
Maj529Anti-Mylleriskt hormon2023:02Labquality
Maj17Tumörmarkörer2023:02Labquality
Juni15Endokrinologi A2023:032023-06-072023-06-222023-06-22
Juni93Endokrinologi B2023:032023-06-072023-06-222023-06-22
Juni248Blodgas/elektrolyter2023:062023-06-122023-06-192023-06-19
Juni107Allmän klinisk kemi2023:032023-06-132023-06-152023-06-20
Juni13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2023:062023-06-132023-06-202023-06-21
Juni432Chlamydia pneumoniae-antikroppar2023:02Labquality
Juni421Helicobacter pylori, antigen i feces2023:02Labquality
Juni420Helicobacter pylori-antikroppar2023:02Labquality
Juni418Tyreoidea-antikroppar2023:02Labquality
Juli445Allmän klinisk kemi, patientmedian2023:022023-07-012023-08-252023-08-25
Juli523Endokrinologi, patientmedian2023:022023-07-012023-08-252023-08-25
Juli593Koagulation, patientmedian2023:022023-07-012023-08-252023-08-25
Juli584Proteinanalyser, patientmedian2023:022023-07-012023-07-252023-07-25
Augusti1Proteinanalyser i plasma2023:032023-08-072023-08-112023-08-15
Augusti306Prokalcitonin2023:032023-08-142023-08-182023-08-21
Augusti248Blodgas/elektrolyter2023:072023-08-212023-09-042023-09-04
Augusti6CDT2023:042023-08-212023-08-282023-08-31
Augusti291Kalprotektin2023:032023-08-212023-09-042023-09-04
Augusti20Missbruksanalyser, screening2023:032023-08-212023-09-012023-09-08
Augusti22Missbruksanalyser, verifiering2023:032023-08-212023-09-012023-09-08
Augusti106Allmän klinisk kemi2023:042023-08-222023-08-242023-08-29
Augusti105Allmän klinisk kemi, urinanalyser2023:032023-08-222023-08-292023-08-29
Augusti44Blododling2023:032023-08-222023-09-122023-09-12
Augusti75Celiakidiagnostik2023:032023-08-222023-08-292023-09-05
Augusti26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2023:052023-08-222023-08-232023-08-29Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Augusti104Hjärtmarkörer2023:042023-08-222023-08-232023-08-29Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Augusti179Prostataspecifikt antigen2023:042023-08-222023-08-242023-08-30
Augusti292Alkoholmarkörer i urin2023:042023-08-282023-09-042023-09-04
Augusti372Arbetsprov och lungfunktion2023:012023-08-282023-09-242023-09-24
Augusti327Cystatin C2023:042023-08-282023-09-012023-09-07
Augusti24Iohexol2023:032023-08-282023-09-112023-09-12
Augusti103Koagulation2023:062023-08-282023-09-012023-09-04
Augusti102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2023:062023-08-282023-09-012023-09-04
Augusti140Apolipoprotein2023:042023-08-292023-09-012023-09-05
Augusti3CRP2023:042023-08-292023-09-052023-09-06
Augusti13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2023:072023-08-292023-09-052023-09-06
Augusti270Lipider, Hemoglobin och Glukos i blod2023:032023-08-292023-09-012023-09-05Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Augusti128Proteinelektrofores2023:022023-08-292023-09-012023-09-26
Augusti12Hemoglobin A1c2023:072023-08-302023-09-062023-09-07
Augusti16Homocystein2023:03DEKS
Augusti116Metylmalonat2023:03DEKS
Augusti514Ammoniumjon2023:02Labquality
Augusti529Anti-Mylleriskt hormon2023:03Labquality
Augusti15Endokrinologi A2023:04Labquality
Augusti93Endokrinologi B2023:04Labquality
Augusti25Läkemedel2023:03Labquality
Augusti17Tumörmarkörer2023:03Labquality
September8Albumin i urin, låg nivå2023:042023-09-042023-09-092023-09-12
September256Bedömning av agglutination2023:012023-09-042023-09-182023-09-18
September89Mononukleos2023:012023-09-042023-09-142023-09-14
September542Plasmaindex2023:032023-09-042023-09-082023-09-11
September4Proteinanalyser i urin2023:032023-09-042023-09-092023-09-11
September458ROTEM/TEG2023:032023-09-042023-09-282023-09-28
September437Serumindex2023:032023-09-042023-09-082023-09-11
September73ANA-diagnostik2023:032023-09-052023-09-272023-09-27
September182Blodkomponenter, erytrocyter2023:022023-09-052023-09-072023-09-12
September76Cytokiner2023:032023-09-052023-09-072023-09-12
September295Fosfatidyletanol2023:032023-09-052023-09-122023-09-19
September32DNA single nucleotide variation2023:022023-09-062023-10-062023-10-06
September415D-dimer2023:032023-09-112023-09-182023-09-19
September357Myokardskintigrafi B2023:012023-09-112023-10-062023-10-06
September305PT(INR), teststicka/kassett2023:032023-09-112023-09-182023-09-19
September307Sputumdiagnostik med virtuell mikroskopi2023:012023-09-112023-09-252023-09-25
September225Bakterier och svamp i sputum2023:012023-09-122023-10-032023-10-03
September95Blodgruppering med DAT2023:012023-09-122023-09-262023-09-26
September78Komplementfaktorer2023:032023-09-122023-09-262023-09-26
September91RF och CCP-antikropp2023:032023-09-122023-09-262023-09-26
September107Allmän klinisk kemi2023:042023-09-192023-09-212023-09-26
September26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2023:062023-09-192023-09-202023-09-26Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
September258Hemoglobin, låg nivå2023:022023-09-192023-09-262023-09-26
September283Influensa A och B, nukleinsyra2023:012023-09-192023-10-042023-10-04
September77Lymfocytanalys-flödescytometri2023:022023-09-192023-09-202023-10-03
September173Bakterier i feces2023:012023-09-252023-10-022023-10-16
September103Koagulation2023:072023-09-252023-09-292023-10-02
September102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2023:072023-09-252023-09-292023-10-02
September29Snabbdiagnostik av grupp A streptokocker2023:032023-09-252023-10-052023-10-05
September290Blödningsdiagnostik i cerebrospinalvätska2023:022023-09-262023-09-282023-10-17
September5Proteinanalyser i cerebrospinalvätska2023:022023-09-262023-09-292023-10-17
September12Hemoglobin A1c2023:082023-09-272023-10-042023-10-05
September588Celler i body fluid2023:03DEKS
September432Chlamydia pneumoniae-antikroppar2023:03Labquality
September421Helicobacter pylori, antigen i feces2023:03Labquality
September420Helicobacter pylori-antikroppar2023:03Labquality
September419TSH-receptorantikroppar2023:02Labquality
September602Celler i blod, neutrofila gran. digital klassificering2023:02
September112Equator/Cellavision2023:02
September5009Gastrointestinal patologi (528)2023:01
September460Kvalitetsindikatorer, urologisk patologi2023:01
Oktober445Allmän klinisk kemi, patientmedian2023:032023-10-012023-10-272023-10-27
Oktober523Endokrinologi, patientmedian2023:032023-10-012023-10-272023-10-27
Oktober593Koagulation, patientmedian2023:032023-10-012023-10-272023-10-27
Oktober584Proteinanalyser, patientmedian2023:032023-10-012023-10-272023-10-27
Oktober6CDT2023:052023-10-022023-10-092023-10-12
Oktober140Apolipoprotein2023:052023-10-032023-10-062023-10-10
Oktober121Blodkomponenter, trombocyter2023:022023-10-032023-10-052023-10-10
Oktober124Calicivirus i feces, nukleinsyra2023:012023-10-032023-10-182023-10-18
Oktober3CRP2023:052023-10-032023-10-102023-10-11
Oktober13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2023:082023-10-032023-10-102023-10-11
Oktober592Kiralt amfetamin i urin2023:022023-10-032023-10-132023-10-18
Oktober353Kvantifiering av ABO-antikroppar2023:012023-10-032023-10-172023-10-17
Oktober292Alkoholmarkörer i urin2023:052023-10-092023-10-162023-10-16
Oktober248Blodgas/elektrolyter2023:082023-10-092023-10-162023-10-16
Oktober327Cystatin C2023:052023-10-092023-10-132023-10-19
Oktober239Ekokardiografi2023:022023-10-092023-11-052023-11-05
Oktober55Cytomegalovirus och Epstein-Barr virusantikroppar2023:012023-10-102023-10-252023-10-25
Oktober301Vankomycinresistenta enterokocker2023:012023-10-102023-10-312023-10-31
Oktober90Urintestremsa och graviditetstest2023:022023-10-112023-10-182023-10-19
Oktober1Proteinanalyser i plasma2023:042023-10-162023-10-202023-10-24
Oktober106Allmän klinisk kemi2023:052023-10-172023-10-192023-10-24
Oktober397Allmän klinisk kemi, dialysvätska2023:022023-10-172023-10-202023-10-24
Oktober410Autoimmuna leversjukdomar2023:022023-10-172023-10-242023-11-07
Oktober434Blodkomponenter, Erytrocyter i plasma2023:022023-10-172023-10-192023-10-24
Oktober75Celiakidiagnostik2023:042023-10-172023-10-242023-10-31
Oktober26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2023:072023-10-172023-10-182023-10-24Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Oktober104Hjärtmarkörer2023:052023-10-172023-10-182023-10-24Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Oktober179Prostataspecifikt antigen2023:052023-10-172023-10-192023-10-25
Oktober8Albumin i urin, låg nivå2023:052023-10-232023-10-282023-10-31
Oktober19Alkoholer2023:032023-10-232023-10-302023-11-06
Oktober23Etylenglykol2023:032023-10-232023-10-302023-11-06
Oktober24Iohexol2023:042023-10-232023-11-062023-11-07
Oktober291Kalprotektin2023:042023-10-232023-11-062023-11-06
Oktober103Koagulation2023:082023-10-232023-10-272023-10-30
Oktober4Proteinanalyser i urin2023:042023-10-232023-10-282023-10-30
Oktober102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2023:082023-10-232023-10-272023-10-30
Oktober44Blododling2023:042023-10-242023-11-142023-11-14
Oktober31Blodsmitta (screening)2023:012023-10-242023-11-082023-11-08
Oktober98Titrering av erytrocytantikroppar2023:012023-10-242023-11-072023-11-07
Oktober12Hemoglobin A1c2023:092023-10-252023-11-012023-11-02
Oktober73ANA-diagnostik2023:042023-10-302023-11-062023-11-14
Oktober76Cytokiner2023:042023-10-302023-11-012023-11-07
Oktober45Borreliaantikroppar2023:012023-10-312023-11-142023-11-21
Oktober588Celler i body fluid2023:04DEKS
Oktober15Endokrinologi A2023:05Labquality
Oktober93Endokrinologi B2023:05Labquality
Oktober581Paratyreoideahormon2023:02Labquality
Oktober418Tyreoidea-antikroppar2023:03Labquality
Oktober27Celler i blod, visuell klassificering2023:03
Oktober5009Thoraxpatologi (538)2023:01
November292Alkoholmarkörer i urin2023:062023-11-062023-11-132023-11-13
November415D-dimer2023:042023-11-062023-11-132023-11-14
November20Missbruksanalyser, screening2023:042023-11-062023-11-172023-11-24
November22Missbruksanalyser, verifiering2023:042023-11-062023-11-172023-11-24
November570Preanalys - Blodprovtagning2023:022023-11-062023-11-162023-11-16
November306Prokalcitonin2023:042023-11-062023-11-102023-11-13
November305PT(INR), teststicka/kassett2023:042023-11-062023-11-132023-11-14
November3CRP2023:062023-11-072023-11-142023-11-15
November13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2023:092023-11-072023-11-142023-11-15
November26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2023:082023-11-072023-11-082023-11-14Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
November104Hjärtmarkörer2023:062023-11-072023-11-082023-11-14Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
November270Lipider, Hemoglobin och Glukos i blod2023:042023-11-072023-11-102023-11-14Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
November179Prostataspecifikt antigen2023:062023-11-072023-11-092023-11-15
November246DNA Sekvensering2023:012023-11-082023-12-082023-12-08
November248Blodgas/elektrolyter2023:092023-11-132023-11-202023-11-20
November6CDT2023:062023-11-132023-11-202023-11-23
November542Plasmaindex2023:042023-11-132023-11-172023-11-20
November458ROTEM/TEG2023:042023-11-132023-12-072023-12-07
November123Adeno- och rotavirus i feces2023:012023-11-142023-11-142023-11-29
November107Allmän klinisk kemi2023:052023-11-142023-11-162023-11-21
November105Allmän klinisk kemi, urinanalyser2023:042023-11-142023-11-212023-11-21
November140Apolipoprotein2023:062023-11-142023-11-172023-11-21
November118Erytrocytgruppering och BAS-test2023:012023-11-142023-11-282023-11-28
November78Komplementfaktorer2023:042023-11-142023-11-282023-11-28
November120Kärlundersökningar2023:022023-11-142023-12-122023-12-12
November224Meticillinresistenta Staphylococcus aureus2023:012023-11-142023-12-052023-12-05
November91RF och CCP-antikropp2023:042023-11-142023-11-282023-11-28
November571Snabbdiagnostik av SARS-CoV-2, antigen2023:032023-11-142023-11-212023-11-23
November327Cystatin C2023:062023-11-202023-11-242023-11-30
November103Koagulation2023:092023-11-202023-11-242023-11-27
November102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2023:092023-11-202023-11-242023-11-27
November437Serumindex2023:042023-11-202023-11-242023-11-27
November295Fosfatidyletanol2023:042023-11-212023-11-282023-12-05
November62Respiratory syncytial virus2023:012023-11-212023-12-062023-12-06
November12Hemoglobin A1c2023:102023-11-222023-11-292023-11-30
November16Homocystein2023:04DEKS
November116Metylmalonat2023:04DEKS
November529Anti-Mylleriskt hormon2023:04Labquality
November25Läkemedel2023:04Labquality
November17Tumörmarkörer2023:04Labquality
November374Bakteriell meningit, nukleinsyra2023:01
November5009Bröstpatologi (453)2023:01
November602Celler i blod, neutrofila gran. digital klassificering2023:03
November112Equator/Cellavision2023:03
November5009Gynekologisk patologi (534)2023:01
December8Albumin i urin, låg nivå2023:062023-12-042023-12-092023-12-12
December13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2023:102023-12-052023-12-122023-12-13
December103Koagulation2023:102023-12-112023-12-152023-12-18
December102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2023:102023-12-112023-12-152023-12-18
December248Blodgas/elektrolyter2023:102023-12-182023-12-252023-12-25
December445Allmän klinisk kemi, patientmedian2023:042023-12-312024-01-262024-01-26
December523Endokrinologi, patientmedian2023:042023-12-312024-01-262024-01-26
December593Koagulation, patientmedian2023:042023-12-312024-01-262024-01-26
December584Proteinanalyser, patientmedian2023:042023-12-312024-01-262024-01-26
December588Celler i body fluid2023:05DEKS
December514Ammoniumjon2023:03Labquality
December432Chlamydia pneumoniae-antikroppar2023:04Labquality
December15Endokrinologi A2023:06Labquality
December93Endokrinologi B2023:06Labquality
December421Helicobacter pylori, antigen i feces2023:04Labquality
December420Helicobacter pylori-antikroppar2023:04Labquality
597HPV DNA Screening Proficiency Study2023:01HPV LabNet
456HPV DNA Typing Proficiency Study2023:01HPV LabNet
459Dynamisk spirometri2023:01
14Endokrinologi, utredningsfallAntal omgångar varierar mellan 1-6 omgångar per år beroende på provmaterialtillgång.