Skip to Main Content

Sök

Distributionsplan

Här hittar du datum för planerade omgångar inom Equalis kvalitetssäkringsprogram. Omgången öppnar sammanfaller i förekommande fall med utskicksdatum för provmaterialförsändelser. I undantagsfall skickas provmaterial ut i förväg för flera omgångar. Datum för utskick meddelas då anmälda deltagare per e-post.

Vissa kvalitetssäkringsprogram distribueras i samarbete med DEKS, ECAT Foundation, Global HPV LabNet eller Labquality, i filtret till vänster kan du vid behov välja arrangör.

Ändringar kan förekomma och indikeras då med en pennsymbol i tabellen. Jämför därför gärna aktuellt uppdateringsdatum nedan med ditt nedladdningsdatum om du laddat ner din personliga distributionsplan. Information om ändringar för när en omgång öppnar skickas även per e-post till anmälda deltagare i berörda program.

Kalendern uppdaterades: 2023-11-24

Tbl Utskick

MånadArt.nr.KvalitetssäkringsprogramOmgångOmgången öppnarSista analysdagSista svarsdagÖvrig information
November246DNA Sekvensering2023:012023-12-082023-12-08
November45Borreliaantikroppar2023:012023-11-272023-11-30
November458ROTEM/TEG2023:042023-12-072023-12-07
November120Kärlundersökningar2023:022023-12-122023-12-12
November224Meticillinresistenta Staphylococcus aureus2023:012023-12-052023-12-05
November112Celler i blod, digital klassificering2023:032023-12-192023-12-19
November602Celler i blod, neutrofila gran. digital klassificering2023:032023-12-192023-12-19
November327Cystatin C2023:062023-11-242023-11-30
November295Fosfatidyletanol2023:042023-11-282023-12-05
November62Respiratory syncytial virus2023:012023-12-062023-12-06
November5009Gynekologisk patologi (534)2023:012023-12-192023-12-19Ovarium
November12Hemoglobin A1c2023:102023-11-292023-11-30
November585Elektroencefalografi2023:012023-12-172023-12-17
November15Endokrinologi A2023:062023-12-122023-12-12
November93Endokrinologi B2023:062023-12-122023-12-12
November16Homocystein2023:04
November116Metylmalonat2023:04
November529Anti-Mylleriskt hormon2023:04
November17Tumörmarkörer2023:04
December8Albumin i urin, låg nivå2023:062023-12-092023-12-12
December13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2023:102023-12-122023-12-13
December374Bakteriell meningit, nukleinsyra2023:012024-01-082024-01-08
December103Koagulation2023:102023-12-152023-12-18
December102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2023:102023-12-152023-12-18
December248Blodgas/elektrolyter2023:102023-12-252023-12-25
December445Allmän klinisk kemi, patientmedian2023:042024-01-262024-01-26
December523Endokrinologi, patientmedian2023:042024-01-262024-01-26
December593Koagulation, patientmedian2023:042024-01-262024-01-26
December584Proteinanalyser, patientmedian2023:042024-01-262024-01-26
December588Celler i body fluid2023:05
December514Ammoniumjon2023:03
December432Chlamydia pneumoniae-antikroppar2023:04
December421Helicobacter pylori, antigen i feces2023:04
December420Helicobacter pylori-antikroppar2023:04
597HPV DNA Screening Proficiency Panel2023:01
456HPV DNA Typing Proficiency Panel2023:01
44Blododling2023:03Omgången inställd
44Blododling2023:04Omgången inställd
Januari19Alkoholer2024:012024-01-152024-01-22
Januari23Etylenglykol2024:012024-01-152024-01-22
Januari1Proteinanalyser i plasma2024:012024-01-122024-01-16
Januari4Proteinanalyser i urin2024:012024-01-132024-01-15
Januari12Hemoglobin A1c2024:012024-01-172024-01-18
Januari248Blodgas/elektrolyter2024:012024-01-222024-01-22
Januari327Cystatin C2024:012024-01-192024-01-25
Januari24Iohexol2024:012024-01-292024-01-30
Januari106Allmän klinisk kemi2024:012024-01-182024-01-23
Januari73ANA-diagnostik2024:012024-01-302024-01-30
Januari3CRP2024:012024-01-232024-01-24
Januari76Cytokiner2024:012024-01-182024-01-23
Januari13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2024:012024-01-232024-01-24
Januari295Fosfatidyletanol2024:012024-01-292024-02-05
Januari612Ketoner i blod, patientnära analyser2024:012024-01-262024-01-29
Januari103Koagulation2024:012024-01-262024-01-29
Januari102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2024:012024-01-262024-01-29
Januari140Apolipoprotein2024:012024-01-262024-01-30
Januari75Celiakidiagnostik2024:012024-02-062024-02-06
Januari350Histopatologiska tekniker2024:012024-02-132024-02-13
Januari8Albumin i urin, låg nivå2024:012024-02-032024-02-06
Januari292Alkoholmarkörer i urin2024:012024-02-152024-02-15
Januari6CDT2024:012024-02-052024-02-08
Januari586Kolposkopi2024:012024-03-052024-03-05
Januari29Snabbdiagnostik av grupp A streptokocker2024:012024-02-092024-02-09
Januari290Blödningsdiagnostik i cerebrospinalvätska2024:012024-02-012024-02-20
Januari99Kvalificerad antikroppsidentifiering2024:012024-02-092024-02-13
Januari5Proteinanalyser i cerebrospinalvätska2024:012024-02-022024-02-20
Januari91RF och CCP-antikropp2024:012024-02-132024-02-13
Januari588Celler i body fluid2024:01
Januari5009Hematopatologi (533)2024:01Retikelfibros i benmärg
Februari306Prokalcitonin2024:012024-02-092024-02-13
Februari437Serumindex2024:012024-02-092024-02-12
Februari26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2024:012024-02-072024-02-13Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Februari258Hemoglobin, låg nivå2024:012024-02-132024-02-20
Februari104Hjärtmarkörer2024:012024-02-072024-02-13Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Februari179Prostataspecifikt antigen2024:012024-02-082024-02-14
Februari42Varicella-zostervirusantikroppar2024:012024-02-202024-02-20
Februari12Hemoglobin A1c2024:022024-02-142024-02-15
Februari515Kvantifiering av JAK2 V617F med qPCR/ddPCR2024:012024-03-082024-03-08
Februari415D-dimer2024:012024-02-192024-02-20
Februari305PT(INR), teststicka/kassett2024:012024-02-192024-02-20
Februari107Allmän klinisk kemi2024:012024-02-152024-02-20
Februari105Allmän klinisk kemi, urinanalyser2024:012024-02-202024-02-20
Februari96Fenotypning2024:012024-02-232024-02-27
Februari13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2024:022024-02-202024-02-21
Februari227Kvalitetsindikatorer-gastrointestinal patologi2024:012024-03-122024-03-12
Februari270Lipider, Hemoglobin och Glukos i blod2024:012024-02-162024-02-20Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Februari248Blodgas/elektrolyter2024:022024-02-262024-02-26
Februari291Kalprotektin2024:012024-03-042024-03-04
Februari239Ekokardiografi2024:012024-03-112024-03-11
Februari128Proteinelektrofores2024:012024-02-232024-03-19
Februari103Koagulation2024:022024-03-012024-03-04
Februari102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2024:022024-03-012024-03-04
Februari434Blodkomponenter, Erytrocyter i plasma2024:012024-02-292024-03-05
Februari557SARS-CoV-2, nukleinsyra2024:012024-03-122024-03-12
Februari32DNA single nucleotide variation2024:012024-03-292024-03-29
Februari529Anti-Mylleriskt hormon2024:01
Februari15Endokrinologi A2024:01
Februari93Endokrinologi B2024:01
Februari17Tumörmarkörer2024:01
Februari27Celler i blod, visuell klassificering2024:01
Mars8Albumin i urin, låg nivå2024:022024-03-092024-03-12
Mars46C. trachomatis och N. gonorrhoeae, nukleinsyra2024:012024-03-112024-03-18
Mars327Cystatin C2024:022024-03-082024-03-14
Mars20Missbruksanalyser, screening2024:012024-03-152024-03-22
Mars22Missbruksanalyser, verifiering2024:012024-03-152024-03-22
Mars542Plasmaindex2024:012024-03-082024-03-11
Mars97Blodgruppering med förenlighetsprövning2024:012024-03-152024-03-19
Mars115HIV-antigen2024:012024-03-192024-03-19
Mars58HIV/HTLV-diagnostik2024:012024-03-192024-03-19
Mars582Patientnära ultraljud2024:012024-03-262024-04-02
Mars571Snabbdiagnostik av SARS-CoV-2, antigen2024:012024-03-122024-03-14
Mars12Hemoglobin A1c2024:032024-03-132024-03-14
Mars530PET/CT A2024:012024-04-072024-04-07
Mars458ROTEM/TEG2024:012024-04-052024-04-05
Mars106Allmän klinisk kemi2024:022024-03-142024-03-19
Mars397Allmän klinisk kemi, dialysvätska2024:012024-03-152024-03-19
Mars410Autoimmuna leversjukdomar2024:012024-03-262024-03-26
Mars446Bestämning av svagt D-antigen2024:012024-03-222024-03-26
Mars580Fetal RHD-screening2024:012024-04-022024-04-02
Mars26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2024:022024-03-132024-03-19Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Mars231Kvalitetsindikatorer-gynekologisk patologi2024:012024-04-092024-04-09
Mars569SARS-CoV-2, antikroppar2024:012024-03-262024-03-26
Mars292Alkoholmarkörer i urin2024:022024-03-252024-03-25
Mars248Blodgas/elektrolyter2024:032024-03-252024-03-25
Mars182Blodkomponenter, erytrocyter2024:012024-03-202024-03-25
Mars6CDT2024:022024-03-252024-03-28
Mars73ANA-diagnostik2024:022024-04-022024-04-02
Mars140Apolipoprotein2024:022024-03-222024-03-26
Mars3CRP2024:022024-03-262024-03-27
Mars76Cytokiner2024:022024-03-212024-03-26
Mars13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2024:032024-03-262024-03-27
Mars77Lymfocytanalys-flödescytometri2024:012024-03-202024-04-02
Mars16Homocystein2024:01
Mars116Metylmalonat2024:01
Mars432Chlamydia pneumoniae-antikroppar2024:01
Mars421Helicobacter pylori, antigen i feces2024:01
Mars420Helicobacter pylori-antikroppar2024:01
Mars25Läkemedel2024:01
Mars581Paratyreoideahormon2024:01
Mars419TSH-receptorantikroppar2024:01
Mars418Tyreoidea-antikroppar2024:01
Mars225Bakterier och svamp i sputum2023:01Prel. utskicksdatum
Mars44Blododling2024:01
Mars112Celler i blod, digital klassificering2024:01
Mars602Celler i blod, neutrofila gran. digital klassificering2024:01
Mars5009Öron-, näs- och halspatologi (518)2024:01Larynx
April445Allmän klinisk kemi, patientmedian2024:012024-04-262024-04-26
April523Endokrinologi, patientmedian2024:012024-04-262024-04-26
April593Koagulation, patientmedian2024:012024-04-262024-04-26
April584Proteinanalyser, patientmedian2024:012024-04-262024-04-26
April12Hemoglobin A1c2024:042024-04-102024-04-11
April19Alkoholer2024:022024-04-152024-04-22
April23Etylenglykol2024:022024-04-152024-04-22
April103Koagulation2024:032024-04-122024-04-15
April102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2024:032024-04-122024-04-15
April29Snabbdiagnostik av grupp A streptokocker2024:022024-04-182024-04-18
April107Allmän klinisk kemi2024:022024-04-112024-04-16
April121Blodkomponenter, trombocyter2024:012024-04-112024-04-16
April75Celiakidiagnostik2024:022024-04-232024-04-23
April13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2024:042024-04-162024-04-17
April592Kiralt amfetamin i urin2024:012024-04-192024-04-24
April91RF och CCP-antikropp2024:022024-04-232024-04-23
April386Hemoglobinopatier2024:012024-06-072024-06-07
April248Blodgas/elektrolyter2024:042024-04-222024-04-22
April415D-dimer2024:022024-04-222024-04-23
April295Fosfatidyletanol2024:022024-04-222024-04-29
April24Iohexol2024:022024-04-292024-04-30
April612Ketoner i blod, patientnära analyser2024:022024-04-192024-04-22
April288Mycoplasma genitalium, nukleinsyra2024:012024-04-222024-04-29
April305PT(INR), teststicka/kassett2024:022024-04-222024-04-23
April568Genotypning, erytrocytantigen2024:012024-05-072024-05-07
April94Indirekta antiglobulintekniker (IAT)2024:012024-04-262024-04-30
April141Kvalitetsindikatorer-cervixcytologi2024:012024-05-142024-05-14
April120Kärlundersökningar2024:012024-05-142024-05-14
April291Kalprotektin2024:022024-05-062024-05-06
April542Plasmaindex2024:022024-04-262024-04-29
April570Preanalys - Blodprovtagning2024:012024-05-022024-05-02
April26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2024:032024-04-242024-04-30Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
April104Hjärtmarkörer2024:022024-04-242024-04-30Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
April179Prostataspecifikt antigen2024:022024-04-252024-05-01
April12Hemoglobin A1c2024:052024-05-012024-05-02
April90Urintestremsa och graviditetstest2024:012024-05-012024-05-02
April588Celler i body fluid2024:02
April514Ammoniumjon2024:01
April15Endokrinologi A2024:02
April93Endokrinologi B2024:02
April27Celler i blod, visuell klassificering2024:02
April5009Punktionscytologi (595)2024:01Thyreoidea
April53Urinodling2024:01
Maj103Koagulation2024:042024-05-102024-05-13
Maj102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2024:042024-05-102024-05-13
Maj292Alkoholmarkörer i urin2024:032024-05-202024-05-20
Maj248Blodgas/elektrolyter2024:052024-05-202024-05-20
Maj6CDT2024:032024-05-202024-05-23
Maj327Cystatin C2024:032024-05-172024-05-23
Maj20Missbruksanalyser, screening2024:022024-05-242024-05-31
Maj22Missbruksanalyser, verifiering2024:022024-05-242024-05-31
Maj106Allmän klinisk kemi2024:032024-05-162024-05-21
Maj105Allmän klinisk kemi, urinanalyser2024:022024-05-212024-05-21
Maj3CRP2024:032024-05-212024-05-22
Maj13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2024:052024-05-212024-05-22
Maj270Lipider, Hemoglobin och Glukos i blod2024:022024-05-172024-05-21Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Maj8Albumin i urin, låg nivå2024:032024-05-252024-05-28
Maj1Proteinanalyser i plasma2024:022024-05-242024-05-28
Maj4Proteinanalyser i urin2024:022024-05-252024-05-27
Maj437Serumindex2024:022024-05-242024-05-27
Maj306Prokalcitonin2024:022024-05-312024-06-04
Maj458ROTEM/TEG2024:022024-06-172024-06-17
Maj140Apolipoprotein2024:032024-05-312024-06-04
Maj104Hjärtmarkörer2024:032024-05-292024-06-04Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Maj571Snabbdiagnostik av SARS-CoV-2, antigen2024:022024-06-042024-06-06
Maj12Hemoglobin A1c2024:062024-06-052024-06-06
Maj16Homocystein2024:02
Maj116Metylmalonat2024:02
Maj529Anti-Mylleriskt hormon2024:02
Maj25Läkemedel2024:02
Maj17Tumörmarkörer2024:02
Maj44Blododling2024:02
Maj5009Endokrin patologi (539)2024:01
Juni26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2024:042024-06-052024-06-11Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Juni179Prostataspecifikt antigen2024:032024-06-062024-06-12
Juni248Blodgas/elektrolyter2024:062024-06-172024-06-17
Juni103Koagulation2024:052024-06-142024-06-17
Juni102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2024:052024-06-142024-06-17
Juni107Allmän klinisk kemi2024:032024-06-132024-06-18
Juni13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2024:062024-06-182024-06-19
Juni432Chlamydia pneumoniae-antikroppar2024:02
Juni15Endokrinologi A2024:03
Juni93Endokrinologi B2024:03
Juni421Helicobacter pylori, antigen i feces2024:02
Juni420Helicobacter pylori-antikroppar2024:02
Juni418Tyreoidea-antikroppar2024:02
Juli445Allmän klinisk kemi, patientmedian2024:022024-08-232024-08-23
Juli523Endokrinologi, patientmedian2024:022024-08-232024-08-23
Juli593Koagulation, patientmedian2024:022024-08-232024-08-23
Juli584Proteinanalyser, patientmedian2024:022024-08-232024-08-23
Augusti248Blodgas/elektrolyter2024:072024-09-022024-09-02
Augusti6CDT2024:042024-08-262024-08-29
Augusti20Missbruksanalyser, screening2024:032024-08-302024-09-06
Augusti22Missbruksanalyser, verifiering2024:032024-08-302024-09-06
Augusti1Proteinanalyser i plasma2024:032024-08-232024-08-27
Augusti4Proteinanalyser i urin2024:032024-08-242024-08-26
Augusti106Allmän klinisk kemi2024:042024-08-222024-08-27
Augusti105Allmän klinisk kemi, urinanalyser2024:032024-08-272024-08-27
Augusti75Celiakidiagnostik2024:032024-09-032024-09-03
Augusti26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2024:052024-08-212024-08-27Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Augusti104Hjärtmarkörer2024:042024-08-212024-08-27Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Augusti179Prostataspecifikt antigen2024:042024-08-222024-08-28
Augusti292Alkoholmarkörer i urin2024:042024-09-022024-09-02
Augusti372Arbetsprov och lungfunktion2024:012024-09-222024-09-22
Augusti327Cystatin C2024:042024-08-302024-09-05
Augusti24Iohexol2024:032024-09-092024-09-10
Augusti103Koagulation2024:062024-08-302024-09-02
Augusti102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2024:062024-08-302024-09-02
Augusti140Apolipoprotein2024:042024-08-302024-09-03
Augusti3CRP2024:042024-09-032024-09-04
Augusti13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2024:072024-09-032024-09-04
Augusti270Lipider, Hemoglobin och Glukos i blod2024:032024-08-302024-09-03Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Augusti16Homocystein2024:03
Augusti116Metylmalonat2024:03
Augusti514Ammoniumjon2024:02
Augusti529Anti-Mylleriskt hormon2024:03
Augusti15Endokrinologi A2024:04
Augusti93Endokrinologi B2024:04
Augusti25Läkemedel2024:03
Augusti17Tumörmarkörer2024:03
September8Albumin i urin, låg nivå2024:042024-09-072024-09-10
September256Bedömning av agglutination2024:012024-09-162024-09-16
September291Kalprotektin2024:032024-09-162024-09-16
September612Ketoner i blod, patientnära analyser2024:032024-09-062024-09-09
September542Plasmaindex2024:032024-09-062024-09-09
September306Prokalcitonin2024:032024-09-062024-09-10
September458ROTEM/TEG2024:032024-09-272024-09-27
September73ANA-diagnostik2024:032024-09-172024-09-17
September182Blodkomponenter, erytrocyter2024:022024-09-052024-09-10
September76Cytokiner2024:032024-09-052024-09-10
September128Proteinelektrofores2024:022024-09-062024-10-01
September12Hemoglobin A1c2024:072024-09-112024-09-12
September415D-dimer2024:032024-09-162024-09-17
September531PET/CT B2024:012024-10-062024-10-06
September305PT(INR), teststicka/kassett2024:032024-09-162024-09-17
September437Serumindex2024:032024-09-132024-09-16
September307Sputumdiagnostik med virtuell mikroskopi2024:012024-09-302024-09-30
September95Blodgruppering med DAT2024:012024-09-202024-09-24
September91RF och CCP-antikropp2024:032024-09-242024-09-24
September32DNA single nucleotide variation2024:022024-10-112024-10-11
September295Fosfatidyletanol2024:032024-09-232024-09-30
September29Snabbdiagnostik av grupp A streptokocker2024:032024-09-262024-09-26
September107Allmän klinisk kemi2024:042024-09-192024-09-24
September26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2024:062024-09-182024-09-24Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
September258Hemoglobin, låg nivå2024:022024-09-242024-10-01
September283Influensa A och B, nukleinsyra2024:012024-10-012024-10-01
September460Kvalitetsindikatorer, urologisk patologi2024:012024-10-152024-10-15
September103Koagulation2024:072024-09-272024-09-30
September102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2024:072024-09-272024-09-30
September290Blödningsdiagnostik i cerebrospinalvätska2024:022024-09-262024-10-15
September77Lymfocytanalys-flödescytometri2024:022024-09-252024-10-08
September5Proteinanalyser i cerebrospinalvätska2024:022024-09-272024-10-15
September353Titrering av ABO-antikroppar2024:012024-10-042024-10-08
September12Hemoglobin A1c2024:082024-10-022024-10-03
September6CDT2024:052024-10-072024-10-10
September588Celler i body fluid2024:03
September432Chlamydia pneumoniae-antikroppar2024:03
September421Helicobacter pylori, antigen i feces2024:03
September420Helicobacter pylori-antikroppar2024:03
September419TSH-receptorantikroppar2024:02
September44Blododling2024:03
September112Celler i blod, digital klassificering2024:02
September602Celler i blod, neutrofila gran. digital klassificering2024:02
September5009Gastrointestinal patologi (528)2024:01Appendix
Oktober445Allmän klinisk kemi, patientmedian2024:032024-10-252024-10-25
Oktober121Blodkomponenter, trombocyter2024:022024-10-032024-10-08
Oktober124Calicivirus i feces, nukleinsyra2024:012024-10-152024-10-15
Oktober3CRP2024:052024-10-082024-10-09
Oktober523Endokrinologi, patientmedian2024:032024-10-252024-10-25
Oktober13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2024:082024-10-082024-10-09
Oktober592Kiralt amfetamin i urin2024:022024-10-112024-10-16
Oktober593Koagulation, patientmedian2024:032024-10-252024-10-25
Oktober584Proteinanalyser, patientmedian2024:032024-10-252024-10-25
Oktober292Alkoholmarkörer i urin2024:052024-10-142024-10-14
Oktober374Bakteriell meningit, nukleinsyra2024:012024-10-212024-10-21
Oktober173Bakterier i feces2024:012024-10-282024-10-28
Oktober248Blodgas/elektrolyter2024:082024-10-142024-10-14
Oktober327Cystatin C2024:052024-10-112024-10-17
Oktober140Apolipoprotein2024:052024-10-112024-10-15
Oktober55Cytomegalovirus och Epstein-Barr virusantikroppar2024:012024-10-222024-10-22
Oktober239Ekokardiografi2024:022024-11-052024-11-05
Oktober118Erytrocytgruppering och BAS-test2024:012024-10-182024-10-22
Oktober90Urintestremsa och graviditetstest2024:022024-10-162024-10-17
Oktober106Allmän klinisk kemi2024:052024-10-172024-10-22
Oktober397Allmän klinisk kemi, dialysvätska2024:022024-10-182024-10-22
Oktober410Autoimmuna leversjukdomar2024:022024-10-292024-10-29
Oktober434Blodkomponenter, Erytrocyter i plasma2024:022024-10-172024-10-22
Oktober26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2024:072024-10-162024-10-22Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Oktober104Hjärtmarkörer2024:052024-10-162024-10-22Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
Oktober179Prostataspecifikt antigen2024:052024-10-172024-10-23
Oktober301Vankomycinresistenta enterokocker2024:012024-10-292024-10-29
Oktober8Albumin i urin, låg nivå2024:052024-10-262024-10-29
Oktober19Alkoholer2024:032024-10-282024-11-04
Oktober23Etylenglykol2024:032024-10-282024-11-04
Oktober24Iohexol2024:042024-11-042024-11-05
Oktober103Koagulation2024:082024-10-252024-10-28
Oktober102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2024:082024-10-252024-10-28
Oktober31Blodsmitta (screening)2024:012024-11-052024-11-05
Oktober45Borreliaantikroppar2024:012024-11-052024-11-12
Oktober75Celiakidiagnostik2024:042024-11-052024-11-05
Oktober582Patientnära ultraljud2024:022024-11-192024-11-19
Oktober98Titrering av erytrocytantikroppar2024:012024-11-012024-11-05
Oktober12Hemoglobin A1c2024:092024-10-302024-10-31
Oktober73ANA-diagnostik2024:042024-11-112024-11-11
Oktober76Cytokiner2024:042024-10-302024-11-05
Oktober597HPV DNA Screening Proficiency Panel2024:01
Oktober456HPV DNA Typing Proficiency Panel2024:01
Oktober15Endokrinologi A2024:05
Oktober93Endokrinologi B2024:05
Oktober581Paratyreoideahormon2024:02
Oktober418Tyreoidea-antikroppar2024:03
Oktober225Bakterier och svamp i sputum2024:01
Oktober27Celler i blod, visuell klassificering2024:03
Oktober5009Exfoliativ cytologi (541)2024:01Cervix
Oktober5009Urologisk patologi (282)2024:01Prostata
November292Alkoholmarkörer i urin2024:062024-11-112024-11-11
November415D-dimer2024:042024-11-112024-11-12
November20Missbruksanalyser, screening2024:042024-11-152024-11-22
November22Missbruksanalyser, verifiering2024:042024-11-152024-11-22
November570Preanalys - Blodprovtagning2024:022024-11-142024-11-14
November306Prokalcitonin2024:042024-11-082024-11-12
November1Proteinanalyser i plasma2024:042024-11-082024-11-12
November4Proteinanalyser i urin2024:042024-11-092024-11-11
November305PT(INR), teststicka/kassett2024:042024-11-112024-11-12
November3CRP2024:062024-11-122024-11-13
November13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2024:092024-11-122024-11-13
November270Lipider, Hemoglobin och Glukos i blod2024:042024-11-082024-11-12Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
November224Meticillinresistenta Staphylococcus aureus2024:012024-11-262024-11-26
November91RF och CCP-antikropp2024:042024-11-192024-11-19
November571Snabbdiagnostik av SARS-CoV-2, antigen2024:032024-11-122024-11-14
November248Blodgas/elektrolyter2024:092024-11-182024-11-18
November6CDT2024:062024-11-182024-11-21
November276Enterohemorragisk Escherichia coli diagnostik2024:012024-11-182024-11-25
November89Mononukleos2024:012024-11-212024-11-21
November542Plasmaindex2024:042024-11-152024-11-18
November458ROTEM/TEG2024:042024-12-062024-12-06
November107Allmän klinisk kemi2024:052024-11-142024-11-19
November105Allmän klinisk kemi, urinanalyser2024:042024-11-192024-11-19
November26Hematologi, maskinell klassificering av leukocyter2024:082024-11-132024-11-19Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
November104Hjärtmarkörer2024:062024-11-132024-11-19Sista analysdag varierar för olika komponenter, se hanteringsföreskrift.
November120Kärlundersökningar2024:022024-12-102024-12-10
November179Prostataspecifikt antigen2024:062024-11-142024-11-20
November246DNA Sekvensering2024:012024-12-132024-12-13
November327Cystatin C2024:062024-11-222024-11-28
November295Fosfatidyletanol2024:042024-11-252024-12-02
November291Kalprotektin2024:042024-12-022024-12-02
November612Ketoner i blod, patientnära analyser2024:042024-11-222024-11-25
November103Koagulation2024:092024-11-222024-11-25
November102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2024:092024-11-222024-11-25
November437Serumindex2024:042024-11-222024-11-25
November140Apolipoprotein2024:062024-11-222024-11-26
November62Respiratory syncytial virus2024:012024-12-032024-12-03
November12Hemoglobin A1c2024:102024-11-272024-11-28
November8Albumin i urin, låg nivå2024:062024-11-302024-12-03
November588Celler i body fluid2024:04
November16Homocystein2024:04
November116Metylmalonat2024:04
November529Anti-Mylleriskt hormon2024:04
November15Endokrinologi A2024:06
November93Endokrinologi B2024:06
November25Läkemedel2024:04
November17Tumörmarkörer2024:04
November44Blododling2024:04
November112Celler i blod, digital klassificering2024:03
November602Celler i blod, neutrofila gran. digital klassificering2024:03
November5009Gynekologisk patologi (534)2024:01Endometrium
December103Koagulation2024:102024-12-132024-12-16
December102Protrombinkomplex, Patientnära analyser2024:102024-12-132024-12-16
December13Hb, Glukos och CRP, patientnära analyser2024:102024-12-172024-12-18
December248Blodgas/elektrolyter2024:102024-12-232024-12-23
December445Allmän klinisk kemi, patientmedian2024:042025-01-242025-01-24
December523Endokrinologi, patientmedian2024:042025-01-242025-01-24
December593Koagulation, patientmedian2024:042025-01-242025-01-24
December584Proteinanalyser, patientmedian2024:042025-01-242025-01-24
December514Ammoniumjon2024:03
December432Chlamydia pneumoniae-antikroppar2024:04
December421Helicobacter pylori, antigen i feces2024:04
December420Helicobacter pylori-antikroppar2024:04
459Dynamisk spirometri2024:01
14Endokrinologi, utredningsfallAntal omgångar varierar mellan 1-6 omgångar per år beroende på provmaterialtillgång.