Skip to Main Content

Verktyg för beräkning av eGFR

Verktyg för beräkning av eGFR baserat på Equalis rekommendation Beräkning av eGFR från kreatinin och cystatin C (S016).
Rekommendationen och verktyget förvaltas sedan 2023-04-11 av Equalis och Equalis expertgrupper inom Allmän klinisk kemi och Proteinanalyser. Vid frågor kontakta Equalis.

Fyll i information nedan

Beräkning av eGFR (Kreatinin) resp. eGFR (Cystatin C) giltig endast från 18 respektive 1 år.
Beräkning av eGFR (Cystatin C) giltig endast mellan 0,5 - 8 mg/L

Endast för beräkning av GFR absolut:

Beräkning av eGFR relativt

Beräkning av eGFR absolut

Kroppsyta_BMI

Villkor


Villkor för användande av detta verktyg:

Detta verktyg för beräkning av eGFR är avsett att användas i samband med forskning och utvecklingsarbete. All användning sker under eget ansvar.