Skip to Main Content

Sök i NPU-databasen

Här kan du söka efter koder och benämningar för laboratorieundersökningar i den svenska NPU-databasen. Databasen innehåller även det rekommenderade rapportnamnet för undersökningarna.

Databasen uppdaterades 2024-01-29.

Npu

NPU/SWE-kodFullständig svensk IFCC/IUPAC-definitionMåttenhetRekommenderat rapportnamnOmråde
NPU01011Plasma—Acetoacetat;substanskoncentrationmmol/LP—AcetoacetatKlinisk kemi
NPU01013Plasma—Alkaliskt fosfatas, levertyp;katalytisk koncentration(37°C;procedur)µkat/LP—ALP, levertypKlinisk kemi
NPU01018Leukocytprotein—Acetyl-CoA-acetyltransferas;katalytiskt innehåll(37°C;procedur)µkat/kgLkc prot—Acet-CoA-acet trKlinisk kemi
NPU01036Plasma—Acetylkolinreceptor-antikropp(Immunglobulin G);arbiträr substanskoncentration(procedur)(pde)P—Acetylkolinrec-ak (IgG)Immunologi
NPU01041Leukocytprotein—N-Acetylgalaktosamin-4-sulfatas;katalytiskt innehåll(37°C;procedur)µkat/kgLkc prot—Arylsulfatas BKlinisk kemi
NPU01050Leukocytprotein—alfa-N-Acetylgalaktosaminidas;katalytiskt innehåll(37°C;procedur)µkat/kgLkc prot—a-GalNAsKlinisk kemi
NPU01058Leukocytprotein—N-Acetylglukosamin-6-sulfatas;katalytiskt innehåll(37°C;procedur)µkat/kgLkc prot—NAGSSKlinisk kemi
NPU01065Plasma—Surt fosfatas, prostatatyp;katalytisk koncentration(37°C;procedur)µkat/LP—Sura fosfataserKlinisk kemi
NPU01087Plasma—Adenovirus-antikropp;arbiträr substanskoncentration(procedur)(pde)P—Adenovirus-akMikrobiologi
NPU01116Cerebrospinalvätska—Alanin;substanskoncentrationµmol/LCsv—AlaninKlinisk kemi
NPU01117Plasma—Alanin;substanskoncentrationµmol/LP—AlaninKlinisk kemi
NPU01119Plasma—beta-Alanin;substanskoncentrationµmol/LP—beta-AlaninKlinisk kemi
NPU01121Plasma—Alaninaminotransferas;katalytisk koncentration(37°C;procedur)µkat/LP—ALATKlinisk kemi
NPU01135Plasma—Aldosteron;substanskoncentrationpmol/LP—AldosteronKlinisk kemi
NPU01136Patient(Urin)—Aldosteron;substansflöde(procedur)nmol/dtU—AldosteronKlinisk kemi
NPU01139Plasma—Alifatisk karboxilat(C10-C26);substanskoncentrationmmol/LP—Fria fettsyror C10-C26Klinisk kemi
NPU01140Patient(Feces)—Alifatisk karboxilat(C14-C26)+estrar;substansflöde(procedur)mmol/dtF—Fettsyra C14-C26Klinisk kemi
NPU01141Plasma—Alifatisk karboxilat(C24:0)/Alifatisk karboxilat(C22:0);substanskvotP—Fria fettsy C24:0/C22:0Klinisk kemi
NPU01143Leukocyter(Blod)—Alkaliskt fosfatas;arbiträr katalytisk aktivitet(procedur)Lkc(B)—ALPKlinisk kemi
NPU01144Plasma—Alkaliskt fosfatas;katalytisk koncentration(37°C;procedur)µkat/LP—ALP(Alkaliskt fosfatas)Klinisk kemi
NPU01145Plasma—Alkaliskt fosfatas, skelettyp;katalytisk koncentration(37°C;procedur)µkat/LP—ALP, skelettypKlinisk kemi
NPU01147Plasma—Allergenprecipiterande-antikropp;arbiträr koncentration(procedur)P—Inhalationsallergen-akKlinisk kemi
NPU01151Urin—Alprazolam;arbiträr koncentration(procedur)U—Alprazolam (screen)Klinisk kemi
NPU01157Plasma—Aluminium;substanskoncentrationµmol/LP—AluminiumKlinisk kemi
NPU01163Urin—Amfetamin;arbiträr koncentration(procedur)U—Amfetamin (screen)Klinisk kemi
NPU01172Urin—Amilorid;substanskoncentrationµmol/LU—AmiloridKlinisk kemi
NPU01203Plasma—alfa-Aminoadipat;substanskoncentrationµmol/LP—alfa-AminoadipatKlinisk kemi
NPU01207Plasma—beta-Aminoisobutyrat;substanskoncentrationµmol/LP—beta-AminoisobutyratKlinisk kemi
NPU01209Patient(Urin)—Aminolevulinat;substansflöde(procedur)µmol/dtU—AminolevulinatKlinisk kemi
NPU01219Plasma—Amiodaron;substanskoncentrationµmol/LP—AmiodaronKlinisk kemi
NPU01224Plasma—Amitriptylin;substanskoncentrationnmol/LP—AmitriptylinKlinisk kemi
NPU01227Urin—Ammonium;substanskoncentrationµmol/LU—AmmoniumjonKlinisk kemi
NPU01238Plasma—Amylas;katalytisk koncentration(37°C;procedur)µkat/LP—Amylas, totalKlinisk kemi
NPU01239Urin—Amylas;katalytisk koncentration(37°C;procedur)µkat/LU—Amylas, totalKlinisk kemi
NPU01242Plasma—Amylastyp;katalytisk koncentration(lista;37°C;procedur)P—Amylas isoenzymKlinisk kemi
NPU01252Plasma—Androstanolon;substanskoncentrationnmol/LP—DihydrotestosteronKlinisk kemi
NPU01253Plasma—Androstendion;substanskoncentrationnmol/LP—AndrostendionKlinisk kemi
NPU01264Plasma—Djurhår+epitel-antikropp(Immunglobulin E);arbiträr koncentration(lista;procedur)P—Djurhår+epitel-ak(e,ls)Immunologi
NPU01267Plasma—Anserin;substanskoncentrationµmol/LP—AnserinKlinisk kemi
NPU01297Cerebrospinalvätska—Arginin;substanskoncentrationµmol/LCsv—ArgininKlinisk kemi
NPU01298Plasma—Arginin;substanskoncentrationµmol/LP—ArgininKlinisk kemi
NPU01300Plasma—Argininosuccinat;substanskoncentrationµmol/LP—ArgininosuccinatKlinisk kemi
NPU01317Plasma—Askorbat;substanskoncentrationµmol/LP—AskorbatKlinisk kemi
NPU01318Cerebrospinalvätska—Asparagin;substanskoncentrationµmol/LCsv—AsparaginKlinisk kemi
NPU01319Plasma—Asparagin;substanskoncentrationµmol/LP—AsparaginKlinisk kemi
NPU01321Cerebrospinalvätska—Aspartat;substanskoncentrationµmol/LCsv—AspartatKlinisk kemi
NPU01322Plasma—Aspartat;substanskoncentrationµmol/LP—AspartatKlinisk kemi
NPU01324Plasma—Aspartataminotransferas;katalytisk koncentration(37°C;procedur)µkat/LP—ASATKlinisk kemi
NPU01330Leukocytprotein—beta-Aspartyl-N-acetylglukosaminidas;katalytiskt innehåll(37°C;procedur)µkat/kgLkc prot—AspglcaminidasKlinisk kemi
NPU01338Plasma(arteriellt Blod)—Atrium natriuretisk peptid;substanskoncentrationpmol/LP(aB)—ANPKlinisk kemi
NPU01344Plasma—Barbiturat;substanskoncentrationµmol/LP—BarbituratKlinisk kemi
NPU01345Plasma—Barbiturat;kategori(procedur)P—Barbiturat (kategori)Klinisk kemi
NPU01349Blod—Basofila granulocyter;antalskoncentrationx10^9/LB—Basofila granulocyterKlinisk kemi
NPU01351Urin—Bence Jones protein;arbiträr koncentration(procedur)U—Bence Jones proteinKlinisk kemi
NPU01359Plasma—Bensodiazepin;substanskoncentration(procedur)nmol/LP—BensodiazepinKlinisk kemi
NPU01368Plasma—Bilirubinglukuronid;substanskoncentrationµmol/LP—Bilirubin, konjugeratKlinisk kemi
NPU01370Plasma—Bilirubiner;substanskoncentrationµmol/LP—BilirubinKlinisk kemi
NPU01372Urin—Bilirubiner;arbiträr koncentration(procedur)U—Bilirubin (remsa)Klinisk kemi
NPU01379Plasma—Biotinidas;katalytisk koncentration(37°C;procedur)nkat/LP—BiotinidasKlinisk kemi
NPU01393Feces—Hemoglobin;arbiträrt innehåll(procedur)F—HemoglobinKlinisk kemi
NPU01401Plasma—Borrelia burgdorferi-antikropp;arbiträr koncentration(procedur)P—Borrelia-akMikrobiologi
NPU01402Urin—Bromazepam;arbiträr koncentration(procedur)U—Bromazepam (screen)Klinisk kemi
NPU01404Plasma—Brucella abortus-antikropp;arbiträr koncentration(procedur)P—B.abortus-akMikrobiologi
NPU01405Plasma—Brucella melitensis-antikropp;arbiträr koncentration(procedur)P—B.melitensis-akMikrobiologi
NPU01413Urin—Buprenorfin;substanskoncentrationnmol/LU—BuprenorfinKlinisk kemi
NPU01425Plasma—Kadmium;substanskoncentrationnmol/LP—KadmiumKlinisk kemi
NPU01426Urin—Kadmium;substanskoncentrationnmol/LU—KadmiumKlinisk kemi
NPU01435Plasma—Kalcifediol;substanskoncentrationnmol/LP—25-OH Vitamin D3Klinisk kemi
NPU01439Plasma—Kalcitonin;substanskoncentrationpmol/LP—KalcitoninKlinisk kemi
NPU01440Plasma—Kalcitriol;substanskoncentrationpmol/LP—1,25-(OH)2 Vitamin D3Klinisk kemi
NPU01442Patient(Urin)—Calcium(II);substansflöde(procedur)mmol/dtU—CalciumKlinisk kemi
NPU01443Plasma—Calcium(II);substanskoncentrationmmol/LP—CalciumKlinisk kemi
NPU01445Konkrement(Urin)—Calciumkarbonat;substansinnehållmol/kgKonkr(U)—CalciumkarbonatKlinisk kemi
NPU01446Plasma—Calciumjon(fritt);substanskoncentrationmmol/LP—Calciumjon, friKlinisk kemi
NPU01447Konkrement(Urin)—Calciumoxalat;substansinnehållmol/kgKonkr(U)—CalciumoxalatKlinisk kemi
NPU01448Plasma—Cancerantigen 125;arbiträr substanskoncentration(procedur)(pde)P—CA 125Klinisk kemi
NPU01449Plasma—Cancerantigen 15-3;arbiträr substanskoncentration(procedur)(pde)P—CA 15-3Klinisk kemi
NPU01450Plasma—Cancerantigen 19-9;arbiträr substanskoncentration(procedur)(pde)P—CA 19-9Klinisk kemi
NPU01451Plasma—Cancerantigen 50;arbiträr substanskoncentration(procedur)(pde)P—CA 50Klinisk kemi
NPU01456Patient—Kapillärblödning;tid(Duke)sPt—Kapillärblödning(Duke)Klinisk kemi
NPU01457Plasma—Karbamazepin;substanskoncentrationµmol/LP—KarbamazepinKlinisk kemi
NPU01458Patient(Urin)—Urea;substansflöde(procedur)mmol/dtU—UreaKlinisk kemi
NPU01459Plasma—Urea;substanskoncentrationmmol/LP—UreaKlinisk kemi
NPU01470Plasma(arteriellt Blod)—Koldioxid;gastension(37°C)kPaP(aB)—pCO2 (37°C)Klinisk kemi
NPU01472Plasma(venöst Blod)—Koldioxid;substanskoncentrationmmol/LP(vB)—Koldioxid, totalKlinisk kemi
NPU01473Hemoglobin(Fe;Blod)—Kolmonoxidhemoglobin(Fe);substansfraktionHb(B)—COHbKlinisk kemi
NPU01480Cerebrospinalvätska—Kardiolipin-antikropp;arbiträr koncentration(procedur)Csv—Kardiolipin-akImmunologi
NPU01482Plasma—Karnitin;substanskoncentrationµmol/LP—Karnitin, frittKlinisk kemi
NPU01483Plasma—Alkaliskt fosfatas, placentatyp;katalytisk koncentration(37°C;procedur)µkat/LP—ALP, placentatypKlinisk kemi
NPU01485Urin—Karnitin;substanskoncentrationµmol/LU—Karnitin, frittKlinisk kemi
NPU01503Plasma—Karnosin;substanskoncentrationµmol/LP—KarnosinKlinisk kemi
NPU01518Plasma—Centromer-antikropp(Immunglobulin G);arbiträr koncentration(procedur)P—Centromer-ak (IgG)Immunologi
NPU01523Cerebrospinalvätska—Glukos;relativ substanskoncentration(Cerebrospinalvätska/Plasma)Csv—Glukoskvot (Csv/P)Klinisk kemi
NPU01524Cerebrospinalvätska—Herpes simplexvirus-antikropp;relativ substanskoncentration(Cerebrospinalvätska/Plasma)Csv—HSV-ak (Csv/P)Mikrobiologi
NPU01530Plasma—Alkaliskt fosfatas, tarmtyp;katalytisk koncentration(37°C;procedur)µkat/LP—ALP, tarmtypKlinisk kemi
NPU01532Plasma—Chlamydia psittaci-antikropp;arbiträr koncentration(procedur)P—C.psittaci-akMikrobiologi
NPU01533Plasma—Chlamydia trachomatis-antikropp;arbiträr koncentration(procedur)P—C.trachomatis-akMikrobiologi
NPU01534Urin—Klordiazepoxid;arbiträr koncentration(procedur)U—Klordiazepoxid (screen)Klinisk kemi
NPU01535Patient(Urin)—Klorid;substansflöde(procedur)mmol/dtU—KloridKlinisk kemi
NPU01536Plasma—Klorid;substanskoncentrationmmol/LP—KloridKlinisk kemi